Sri Guhanandanathar Ashtothra Namavali

Sri Guhanandanathar Ashtothra Namavali

ॐ  गुहानन्दनाथाय नमः । ॐ  ताम्रपरणीतटिनीसुजाताय नमः ।
ॐ  अवदूताय नमः । ॐ  अद्वैताय नमः ।
ॐ  अद्वयाय नमः । ॐ  अणिमाद्यष्टसिद्धिप्रात्प्तिताय नमः ।
ॐ  आत्मानन्दनाथ पादाम्बुजनिवासिने नमः । ॐ  आत्मानन्दनाथ प्रिय शिष्याय नमः ।
ॐ  मकरमासे कृत्तिका नक्षत्रे दीक्षा गृहीताय नमः । ॐ  गुहाय नमः ।
ॐ  हिमालयवासिने नमः । ॐ  बद्रिकाश्रमवासिने नमः ।
ॐ  ब्रह्मण्योपासकाय नमः । ॐ  कारुण्यमूर्तये नमः ।
ॐ  खेचरीप्रियाय नमः । ॐ  मन्त्रशास्त्रपण्ठिताय नमः ।
ॐ  उच्छिष्ट गणेश रहस्योपासकाय नमः । ॐ  ललिताऽराधनप्रियाय नमः ।
ॐ  बिन्दुतर्पणसन्तुष्ठाय नमः । ॐ  तन्त्र निपुणाय नमः ।
ॐ  तीर्थयात्राप्रियाय नमः । ॐ  त्रिवेणी सङ्गमेशिष्यस्वीकृताय नमः ।
ॐ  चिदानन्दनाथ प्रिय गुरवे नमः । ॐ  आचार्याय नमः ।
ॐ  आनन्दभैरवबीजात्मने नमः । ॐ  आनन्दभैरवीबीजात्मने नमः ।
ॐ  चिरञ्जीविने नमः । ॐ  चित्स्वरूपाय नमः ।
ॐ  दहराकाशस्थिताय नमः । ॐ  द्वादशकमलासनाय नमः ।
ॐ  द्वादशान्त स्थिताय नमः । ॐ  आत्मने नमः ।
ॐ  ब्रह्मण्याय नमः । ॐ  चर्यानन्दरूपिणे नमः ।
ॐ  चिदाकाश नटेशाय नमः । ॐ  गुहप्रियाय नमः ।
ॐ  इन्दुवदनाय नमः । ॐ  ईश्वररूपिणे नमः ।
ॐ  ज्ञानदृष्टिप्रदर्शने नमः । ॐ  कलिदोषनिवारणाय नमः ।
ॐ  वेदान्तागमशास्रसाराय नमः । ॐ  महानन्दाय नमः ।
ॐ  महावाक्यबोघकाय नमः । ॐ  तत्पदलक्ष्याय नमः ।
ॐ  तत्वचिन्तनाय नमः । ॐ  तत्वातीताय नमः ।
ॐ  नादबिन्दुकलारूपिने नमः । ॐ  नाथाय नमः ।
ॐ  निराभासाय नमः । ॐ  निरहङ्काराय नमः ।
ॐ  निर्गुणाय नमः । ॐ  निर्मलाय नमः ।
ॐ  निर्ममाय नमः । ॐ  निर्मोहाय नमः ।
ॐ  निर्वाण पादुका मूर्तये नमः । ॐ  निर्विकल्पाय नमः ।
ॐ  निस्शंशयाय नमः । ॐ  नित्याय नमः ।
ॐ  ॐकार जपप्रियाय नमः । ॐ  पञ्चमुद्राप्रियाय नमः ।
ॐ  परादिवैखरीनाद रूपाय नमः । ॐ  परमहंसाय नमः ।
ॐ  परमाय नमः । ॐ  परमेष्ठिणे नमः ।
ॐ  परापराय नमः । ॐ  प्रणवार्थबोधकाय नमः ।
ॐ  पृथिव्यादिशिवान्त तत्व निलयाय नमः ॐ  सच्चिदानन्दाय नमः ।
ॐ  सदा अनाहतध्वनि अनुभवस्थाय नमः ॐ  सदा निर्विकल्प समाधि स्थिताय नमः
ॐ  सदातुरीय अवस्था स्थिताय नमः । ॐ  सदाविद्या‌अनुसंहिताय नमः ।
ॐ  सद्गुरवे नमः । ॐ  साक्षिणे नमः ।
ॐ  शुद्धाय नमः । ॐ  शास्त्रपाण्डिताय नमः ।
ॐ  श्वेतारुणमब्जरन्ध्रकमले संस्थिताय नमः ॐ  स्पर्शमात्रे ज्ञानप्रदाय नमः ।
ॐ  सुन्दरवदनाय नमः । ॐ  सुषुम्ने विद्युत् रूपिणे नमः ।
ॐ  स्वरूपनिरूपणहेतवे नमः । ॐ  स्वच्छप्रकाशविमर्शहेतवे नमः ।
ॐ स्वात्मारामपञ्जरविलीनतेजसे नमः । ॐ  गुरुमण्डल रूपिणे नमः ।
ॐ  गुहानन्दमण्डलि कारणेश्वराय नमः । ॐ  गुरुमण्डल उत्तीर्णाय नमः ।
ॐ  मकर मासे अमावास्य शुभदिने सुब्रह्मण्य शिल विभूत्यभिषेक समये प्रत्यक्ष दर्शन मूर्तये नमः । ॐ  कुलदीपाय नमः ।
ॐ  कुलस्थापकाय नमः । ॐ  श्रीविद्या तन्त्र वृद्धिकारणाय नमः ।
ॐ  महोड्याण पीठवासिने नमः । ॐ  मण्डलयोनये नमः ।
ॐ  मोक्ष प्रदाय नमः । ॐ  सर्वानन्दमय चक्र पूजिताय नमः ।
ॐ  सत्याय नमः । ॐ  शब्दब्रह्मणे नमः ।
ॐ  षड्चक्र भेदनाय नमः । ॐ  शान्ताय नमः ।
ॐ  श्रीनगर वासिने नमः । ॐ  भैरव शास्त्रि गृहे श्रीविद्या पूजा समये कार्वेट्नगर् पूजा पद्धति निर्दिष्ठाय नमः
ॐ  वाक्सिद्धिताय नमः । ॐ  त्रिकालज्ञानाय नमः ।
ॐ  व्योमसञ्चारिणे नमः । ॐ  योगात्मने नमः ।
ॐ  श्री चक्रे अष्टमावरण निवासिने नमः । ॐ  तिथि नित्या सामीप स्थिताय नमः ।
ॐ  अस्पर्शाभिधयोगिने नमः । ॐ  गुहानन्दमण्डल शिष्य हृदय स्थित परब्रह्मणे नमः ।
ௐ கு³ஹாநந்த³நாதா²ய நம꞉ ௐ தாம்ரபரணீதடினீஸுஜாதாய நம꞉
ௐ அவதூ³தாய நம꞉ ௐ அத்³வைதாய நம꞉
ௐ அத்³வயாய நம꞉ ௐ அணிமாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴ப்ராத்ப்திதாய நம꞉
ௐ ஆத்மாநந்த³நாத² பாதா³ம்பு³ஜநிவாஸினே நம꞉ ௐ ஆத்மாநந்த³நாத² ப்ரிய ஶிஷ்யாய நம꞉
ௐ மகரமாஸே க்ருʼத்திகா நக்ஷத்ரே தீ³க்ஷா க்³ருʼஹீதாய நம꞉ ௐ கு³ஹாய நம꞉
ௐ ஹிமாலயவாஸினே நம꞉ ௐ ப³த்³ரிகாஶ்ரமவாஸினே நம꞉
ௐ ப்³ரஹ்மண்யோபாஸகாய நம꞉ ௐ காருண்யமூர்தயே நம꞉
ௐ கே²சரீப்ரியாய நம꞉ ௐ மந்த்ரஶாஸ்த்ரபண்டி²தாய நம꞉
ௐ உச்சி²ஷ்ட க³ணேஶ ரஹஸ்யோபாஸகாய நம꞉ ௐ லலிதா(அ)ராத⁴னப்ரியாய நம꞉
ௐ பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டா²ய நம꞉ ௐ தந்த்ர நிபுணாய நம꞉
ௐ தீர்த²யாத்ராப்ரியாய நம꞉ ௐ த்ரிவேணீ ஸங்க³மேஶிஷ்யஸ்வீக்ருʼதாய நம꞉
ௐ சிதா³நந்த³நாத² ப்ரிய கு³ரவே நம꞉ ௐ ஆசார்யாய நம꞉
ௐ ஆனந்த³பை⁴ரவபீ³ஜாத்மனே நம꞉ ௐ ஆனந்த³பை⁴ரவீபீ³ஜாத்மனே நம꞉
ௐ சிரஞ்ஜீவினே நம꞉ ௐ சித்ஸ்வரூபாய நம꞉
ௐ த³ஹராகாஶஸ்தி²தாய நம꞉ ௐ த்³வாத³ஶகமலாஸனாய நம꞉
ௐ த்³வாத³ஶாந்த ஸ்தி²தாய நம꞉ ௐ ஆத்மனே நம꞉
ௐ ப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ௐ சர்யானந்த³ரூபிணே நம꞉
ௐ சிதா³காஶ நடேஶாய நம꞉ ௐ கு³ஹப்ரியாய நம꞉
ௐ இந்து³வத³னாய நம꞉ ௐ ஈஶ்வரரூபிணே நம꞉
ௐ ஜ்ஞானத்³ருʼஷ்டிப்ரத³ர்ஶனே நம꞉ ௐ கலிதோ³ஷநிவாரணாய நம꞉
ௐ வேதா³ந்தாக³மஶாஸ்ரஸாராய நம꞉ ௐ மஹானந்தா³ய நம꞉
ௐ மஹாவாக்யபோ³க⁴காய நம꞉ ௐ தத்பத³லக்ஷ்யாய நம꞉
ௐ தத்வசிந்தனாய நம꞉ ௐ தத்வாதீதாய நம꞉
ௐ நாத³பி³ந்து³கலாரூபினே நம꞉ ௐ நாதா²ய நம꞉
ௐ நிராபா⁴ஸாய நம꞉ ௐ நிரஹங்காராய நம꞉
ௐ நிர்கு³ணாய நம꞉ ௐ நிர்மலாய நம꞉
ௐ நிர்மமாய நம꞉ ௐ நிர்மோஹாய நம꞉
ௐ நிர்வாண பாது³கா மூர்தயே நம꞉ ௐ நிர்விகல்பாய நம꞉
ௐ நிஸ்ஶம்ʼஶயாய நம꞉ ௐ நித்யாய நம꞉
ௐ ௐகார ஜபப்ரியாய நம꞉ ௐ பஞ்சமுத்³ராப்ரியாய நம꞉
ௐ பராதி³வைக²ரீநாத³ ரூபாய நம꞉ ௐ பரமஹம்ʼஸாய நம꞉
ௐ பரமாய நம꞉ ௐ பரமேஷ்டி²ணே நம꞉
ௐ பராபராய நம꞉ ௐ ப்ரணவார்த²போ³த⁴காய நம꞉
ௐ ப்ருʼதி²வ்யாதி³ஶிவாந்த தத்வ நிலயாய நம꞉ ௐ ஸச்சிதா³னந்தா³ய நம꞉
ௐ ஸதா³ அனாஹதத்⁴வனி அனுப⁴வஸ்தா²ய நம꞉ ௐ ஸதா³ நிர்விகல்ப ஸமாதி⁴ஸ்தி²தாய நம꞉
ௐ ஸதா³துரீய அவஸ்தா² ஸ்தி²தாய நம꞉ ௐ ஸதா³வித்³யாஅனுஸம்ʼஹிதாய நம꞉
ௐ ஸத்³கு³ரவே நம꞉ ௐ ஸாக்ஷிணே நம꞉
ௐ ஶுத்³தா⁴ய நம꞉ ௐ ஶாஸ்த்ரபாண்டி³தாய நம꞉
ௐ ஶ்வேதாருணமப்³ஜரந்த்⁴ரகமலே ஸம்ʼஸ்தி²தாய நம꞉ ௐ ஸ்பர்ஶமாத்ரே ஜ்ஞானப்ரதா³ய நம꞉
ௐ ஸுந்த³ரவத³னாய நம꞉ ௐ ஸுஷும்னே வித்³யுத் ரூபிணே நம꞉
ௐ ஸ்வரூபநிரூபணஹேதவே நம꞉ ௐ ஸ்வச்ச²ப்ரகாஶவிமர்ஶஹேதவே நம꞉
ௐ ஸ்வாத்மாராமபஞ்ஜரவிலீனதேஜஸே நம꞉ ௐ கு³ருமண்ட³ல ரூபிணே நம꞉
ௐ கு³ஹானந்த³மண்ட³லி காரணேஶ்வராய நம꞉ ௐ கு³ருமண்ட³ல உத்தீர்ணாய நம꞉
ௐ மகர மாஸே அமாவாஸ்ய ஶுப⁴தி³னே ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஶில விபூ⁴த்யபி⁴ஷேக ஸமயே ப்ரத்யக்ஷ த³ர்ஶன மூர்தயே நம꞉ ௐ குலதீ³பாய நம꞉
ௐ குலஸ்தா²பகாய நம꞉ ௐ ஶ்ரீவித்³யா தந்த்ர வ்ருʼத்³தி⁴காரணாய நம꞉
ௐ மஹோட்³யாண பீட²வாஸினே நம꞉ ௐ மண்ட³லயோனயே நம꞉
ௐ மோக்ஷ ப்ரதா³ய நம꞉ ௐ ஸர்வானந்த³மய சக்ர பூஜிதாய நம꞉
ௐ ஸத்யாய நம꞉ ௐ ஶப்³த³ப்³ரஹ்மணே நம꞉
ௐ ஷட்³சக்ர பே⁴த³னாய நம꞉ ௐ ஶாந்தாய நம꞉
ௐ ஶ்ரீநக³ர வாஸினே நம꞉ ௐ பை⁴ரவ ஶாஸ்த்ரி க்³ருʼஹே ஶ்ரீவித்³யா பூஜா ஸமயே கார்வேட்நக³ர் பூஜா பத்³த⁴தி நிர்தி³ஷ்டா²ய நம꞉
ௐ வாக்ஸித்³தி⁴தாய நம꞉ ௐ த்ரிகாலஜ்ஞானாய நம꞉
ௐ வ்யோமஸஞ்சாரிணே நம꞉ ௐ யோகா³த்மனே நம꞉
ௐ ஶ்ரீ சக்ரே அஷ்டமாவரண நிவாஸினே நம꞉ ௐ திதி² நித்யா ஸாமீப ஸ்தி²தாய நம꞉
ௐ அஸ்பர்ஶாபி⁴த⁴யோகி³னே நம꞉ ௐ கு³ஹானந்த³மண்ட³ல ஶிஷ்ய ஹ்ருʼத³ய ஸ்தி²த பரப்³ரஹ்மணே நம꞉
oM guhAnandanAthAya namaH oM tAmraparaNItaTinIsujAtAya namaH .
oM avadUtAya namaH . oM advaitAya namaH .
oM advayAya namaH . oM aNimAdyaShTasiddhiprAtptitAya namaH .
oM AtmAnandanAtha pAdAmbujanivAsine namaH . oM AtmAnandanAtha priya shiShyAya namaH .
oM makaramAse kR^ittikA nakShatre dIkShA gR^ihItAya namaH . oM guhAya namaH .
oM himAlayavAsine namaH . oM badrikAshramavAsine namaH .
oM brahmaNyopAsakAya namaH . oM kAruNyamUrtaye namaH .
oM khecharIpriyAya namaH . oM mantrashAstrapaNThitAya namaH .
oM uchChiShTa gaNesha rahasyopAsakAya namaH . oM lalitA.arAdhanapriyAya namaH .
oM bindutarpaNasantuShThAya namaH . oM tantra nipuNAya namaH .
oM tIrthayAtrApriyAya namaH . oM triveNI sa~NgameshiShyasvIkR^itAya namaH .
oM chidAnandanAtha priya gurave namaH . oM AchAryAya namaH .
oM AnandabhairavabIjAtmane namaH . oM AnandabhairavIbIjAtmane namaH .
oM chira~njIvine namaH . oM chitsvarUpAya namaH .
oM daharAkAshasthitAya namaH . oM dvAdashakamalAsanAya namaH .
oM dvAdashAnta sthitAya namaH . oM Atmane namaH .
oM brahmaNyAya namaH . oM charyAnandarUpiNe namaH .
oM chidAkAsha naTeshAya namaH . oM guhapriyAya namaH .
oM induvadanAya namaH . oM IshvararUpiNe namaH .
oM j~nAnadR^iShTipradarshane namaH . oM kalidoShanivAraNAya namaH .
oM vedAntAgamashAsrasArAya namaH . oM mahAnandAya namaH .
oM mahAvAkyaboghakAya namaH . oM tatpadalakShyAya namaH .
oM tatvachintanAya namaH . oM tatvAtItAya namaH .
oM nAdabindukalArUpine namaH . oM nAthAya namaH .
oM nirAbhAsAya namaH . oM niraha~NkArAya namaH .
oM nirguNAya namaH . oM nirmalAya namaH .
oM nirmamAya namaH . oM nirmohAya namaH .
oM nirvANa pAdukA mUrtaye namaH . oM nirvikalpAya namaH .
oM nisshaMshayAya namaH . oM nityAya namaH .
oM oMkAra japapriyAya namaH . oM pa~nchamudrApriyAya namaH .
oM parAdivaikharInAda rUpAya namaH . oM paramahaMsAya namaH .
oM paramAya namaH . oM parameShThiNe namaH .
oM parAparAya namaH . oM praNavArthabodhakAya namaH .
oM pR^ithivyAdishivAnta tatva nilayAya namaH oM sachchidAnandAya namaH . oM sadA anAhatadhvani anubhavasthAya namaH
oM sadA nirvikalpa samAdhi sthitAya namaH oM sadAturIya avasthA sthitAya namaH .
oM sadAvidyAanusaMhitAya namaH . oM sadgurave namaH .
oM sAkShiNe namaH . oM shuddhAya namaH .
oM shAstrapANDitAya namaH . oM shvetAruNamabjarandhrakamale saMsthitAya namaH
oM sparshamAtre j~nAnapradAya namaH . oM sundaravadanAya namaH .
oM suShumne vidyut rUpiNe namaH . oM svarUpanirUpaNahetave namaH .
oM svachChaprakAshavimarshahetave namaH . oM svAtmArAmapa~njaravilInatejase namaH .
oM gurumaNDala rUpiNe namaH . oM guhAnandamaNDali kAraNeshvarAya namaH .
oM gurumaNDala uttIrNAya namaH . oM makara mAse amAvAsya shubhadine subrahmaNya shila vibhUtyabhiSheka samayapratyakSha darshana mUrtaye namaH .
oM kuladIpAya namaH . oM kulasthApakAya namaH .
oM shrIvidyA tantra vR^iddhikAraNAya namaH . oM mahoDyANa pIThavAsine namaH .
oM maNDalayonaye namaH . oM mokSha pradAya namaH .
oM sarvAnandamaya chakra pUjitAya namaH . oM satyAya namaH .
oM shabdabrahmaNe namaH . oM ShaDchakra bhedanAya namaH .
oM shAntAya namaH . oM shrInagara vAsine namaH .
oM bhairava shAstri gR^ihe shrIvidyA pUjA samaye kArveTnagar pUjA paddhati nirdiShThAya namaH oM vAksiddhitAya namaH .
oM trikAlaj~nAnAya namaH . oM vyomasa~nchAriNe namaH .
oM yogAtmane namaH . oM shrI chakre aShTamAvaraNa nivAsine namaH .
oM tithi nityA sAmIpa sthitAya namaH . oM asparshAbhidhayogine namaH .
oM guhAnandamaNDala shiShya hR^idaya sthita parabrahmaNe namaH .