Sri Purnanandanathar Ashtothra Namavali

Sri Purnanandanathar Ashtothra Namavali

ॐ श्री पूर्णानन्दनाथाय नमः । ॐ धनुर्मासे उत्तराषाढा नक्षत्रोद्भवाय नमः ।
ॐ पुष्य पौर्णम्यां दीक्षा गृहीताय नमः । ॐ चिदानन्दनाथ प्रिय शिष्याय नमः ।
ॐ शाङ्कराद्वैत निपुणाय नमः । ॐ कुलज्येष्ठाय नमः ।
ॐ कुलश्रेष्ठाय नमः । ॐ कुलेश्वराय नमः ।
ॐ कौलज्ञानाय नमः । ॐ अनुभूतिप्रकाशकाय नमः । १०
ॐ अहङ्ग्रोपासन विमर्शकाय नमः । ॐ श्रीविद्या उपासन प्रकाशकाय नमः ।
ॐ कारुण्यसिन्धवे नमः । ॐ दीर्घदर्शकाय नमः ।
ॐ सहस्राक्षरी विध्या सिद्धिताय नमः । ॐ श्री छिन्नमस्ताम्बा मन्त्र सिद्धिताय नमः ।
ॐ कौलमार्ग तत्व निपुणाय नमः । ॐ श्री योगानन्दनाथ प्रिय बन्धवे नमः ।
ॐ श्री चर्यानन्दनाथ प्रिय जनकाय नमः । ॐ मन्त्रार्थ अनुसन्धान मूर्तये नमः । २०
ॐ आत्मबन्धवे नमः । ॐ ज्ञानदृष्टि प्रदर्शकाय नमः ।
ॐ बहु शिष्य दीक्षा प्रदाय नमः । ॐ पूर्ण ग्रन्थाचार्याय नमः ।
ॐ श्रीविद्या सपर्या अद्वैतार्थ पूर्ण विमर्शकाय नमः । ॐ आत्मविद्या बोधन प्रियाय नमः ।
ॐ गुहानन्दमण्डली निर्वाहकाय नमः । ॐ महावाक्य लक्ष्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्योपासकाय नमः । ॐ तन्त्रज्ञानाय नमः । ३०
ॐ मन्त्रनिपुणाय नमः । ॐ मन्त्रप्रयोगशास्त्र पण्डिताय नमः ।
ॐ द्राविड भाषा कविराजाय नमः । ॐ आचार्याय नमः ।
ॐ वेदान्त ज्ञान प्रकाशकाय नमः । ॐ सुन्दराय नमः ।
ॐ महापुरुषाय नमः । ॐ निर्मलाय नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः । ॐ नित्यानन्द मूर्तये नमः । ४०
ॐ तेजोमयाय नमः । ॐ तरुणाय नमः ।
ॐ वेङ्कटाय नमः । ॐ वरदाय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः । ॐ भैरवाय नमः ।
ॐ योगिनी पूजिताय नमः । ॐ गुरुमण्डल पूजिताय नमः ।
ॐ गुरुमण्डल प्रकाशकाय नमः । ॐ गुरुमण्डलाय नमः । ५०
ॐ शिष्यप्रियाय नमः । ॐ ज्ञानदीपाय नमः ।
ॐ रागद्वंशिने नमः । ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ योगिनी हृदयवासिने नमः । ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ लिङ्गोद्भवाय नमः । ॐ महायोनि पूजिताय नमः ।
ॐ योगिने नमः । ॐ कुण्डलिनि स्वरूपाय नमः । ६०
ॐ महागुरवे नमः । ॐ तत्वबोधाय नमः ।
ॐ महायोनि अनुभवस्ताय नमः । ॐ महालिङ्गेश्वराय नमः ।
ॐ कारणेश्वराय नमः । ॐ अनुष्ठान प्रियाय नमः ।
ॐ सद्गुरवे नमः । ॐ पञ्चमकार पूजन प्रियाय नमः ।
ॐ तत्वशोधन प्रियाय नमः । ॐ अमृतबिन्दवे नमः । ७०
ॐ सहस्रारे अमृत वर्षिताय नमः । ॐ चिद्रूपाय नमः ।
ॐ नित्यशुद्धाय नमः । ॐ मुक्तिप्रदाय नमः ।
ॐ मोक्षरूपाय नमः । ॐ आनन्दाय नमः ।
ॐ पूर्णामृताय नमः । ॐ बिन्दुतर्पणाय सन्दुष्टाय नमः ।
ॐ नित्यपारायण प्रियाय नमः । ॐ ज्ञानभास्कराय नमः । ८०
ॐ कूटस्थाय नमः । ॐ ऊर्ध्व रेतसे नमः ।
ॐ पूर्णाम्बा प्रिय मनोहराय नमः । ॐ गुरुसेवाप्रियाय नमः ।
ॐ गुरुपादुका प्रियाय नमः । ॐ गुरुतत्व अनुभवस्थाय नमः ।
ॐ सदा गुरुस्तुति प्रियाय नमः । ॐ गुणातीताय नमः ।
ॐ तत्वातीताय नमः । ॐ सदा तुरियावस्थस्थिताय नमः । ९०
ॐ दशमहाविद्या उपासकाय नमः । ॐ श्री उच्छिष्ठगणेशोपासकाय नमः ।
ॐ चैतन्यकुसुम प्रियाय नमः । ॐ आजानुबाहवे नमः ।
ॐ शुक्लाम्बरधराय नमः । ॐ शान्तस्वरूपिणे नमः ।
ॐ कन्या मासे कृष्ण पक्षे षष्ठि तिथौ श्रीपुरगम्याय नमः ॐ विभूत्यभिषेक प्रियाय नमः ।
ॐ सोमामृताय नमः । ॐ अजपाप्रियाय नमः । १००
ॐ परम हंसाय नमः । ॐ तत् लक्ष्यार्थाय नमः ।
ॐ परम गुरवे नमः । ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ परात्पराय नमः । ॐ श्री आनन्दाम्बा समेत आनन्दानन्दनाथ पूज्य गुरवे नमः ।
ॐ श्री प्रकाशाम्बा समेत प्रकाशानन्दनाथ सेवित परमगुरवे नमः । ॐ श्री षोडशाक्षरी स्वरूप पूर्णाम्बा समेत पूर्णानन्दनाथाय नमः । १०८
1.     ௐ ஶ்ரீ பூர்ணாநந்த³நாதா²ய நம꞉ 2.     ௐ த⁴னுர்மாஸே உத்தராஷாடா⁴ நக்ஷத்ரோத்³ப⁴வாய நம꞉
3.     ௐ புஷ்ய பௌர்ணம்யாம்ʼ தீ³க்ஷா க்³ருʼஹீதாய நம꞉ 4.     ௐ சிதா³நந்த³நாத² ப்ரிய ஶிஷ்யாய நம꞉
5.     ௐ ஶாங்கராத்³வைத நிபுணாய நம꞉ 6.     ௐ குலஜ்யேஷ்டா²ய நம꞉
7.     ௐ குலஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ 8.     ௐ குலேஶ்வராய நம꞉
9.     ௐ கௌலஜ்ஞானாய நம꞉ 10.  ௐ அனுபூ⁴திப்ரகாஶகாய நம꞉  10
11.  ௐ அஹங்க்³ரோபாஸன விமர்ஶகாய நம꞉ 12.  ௐ ஶ்ரீவித்³யா உபாஸன ப்ரகாஶகாய நம꞉
13.  ௐ காருண்யஸிந்த⁴வே நம꞉ 14.  ௐ தீ³ர்க⁴த³ர்ஶகாய நம꞉
15.  ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷரீ வித்⁴யா ஸித்³தி⁴தாய நம꞉ 16.  ௐ ஶ்ரீ சி²ந்நமஸ்தாம்பா³ மந்த்ர ஸித்³தி⁴தாய நம꞉
17.  ௐ கௌலமார்க³ தத்வ நிபுணாய நம꞉ 18.  ௐ ஶ்ரீ யோகா³நந்த³நாத² ப்ரிய ப³ந்த⁴வே நம꞉
19.  ௐ ஶ்ரீ சர்யாநந்த³நாத² ப்ரிய ஜனகாய நம꞉ 20.  ௐ மந்த்ரார்த² அனுஸந்தா⁴ன மூர்தயே நம꞉  20
21.  ௐ ஆத்மப³ந்த⁴வே நம꞉ 22.  ௐ ஜ்ஞானத்³ருʼஷ்டி ப்ரத³ர்ஶகாய நம꞉
23.  ௐ ப³ஹு ஶிஷ்ய தீ³க்ஷா ப்ரதா³ய நம꞉ 24.  ௐ பூர்ண க்³ரந்தா²சார்யாய நம꞉
25.  ௐ ஶ்ரீவித்³யா ஸபர்யா அத்³வைதார்த² பூர்ண விமர்ஶகாய நம꞉ 26.  ௐ ஆத்மவித்³யா போ³த⁴ன ப்ரியாய நம꞉
27.  ௐ கு³ஹானந்த³மண்ட³லீ நிர்வாஹகாய நம꞉ 28.  ௐ மஹாவாக்ய லக்ஷ்யாய நம꞉
29.  ௐ ப்³ரஹ்மண்யோபாஸகாய நம꞉ 30.  ௐ தந்த்ரஜ்ஞானாய நம꞉  30
31.  ௐ மந்த்ரநிபுணாய நம꞉ 32.  ௐ மந்த்ரப்ரயோக³ஶாஸ்த்ர பண்டி³தாய நம꞉
33.  ௐ த்³ராவிட³ பா⁴ஷா கவிராஜாய நம꞉ 34.  ௐ ஆசார்யாய நம꞉
35.  ௐ வேதா³ந்த ஜ்ஞான ப்ரகாஶகாய நம꞉ 36.  ௐ ஸுந்த³ராய நம꞉
37.  ௐ மஹாபுருஷாய நம꞉ 38.  ௐ நிர்மலாய நம꞉
39.  ௐ நிர்கு³ணாய நம꞉ 40.  ௐ நித்யானந்த³ மூர்தயே நம꞉  40
41.  ௐ தேஜோமயாய நம꞉ 42.  ௐ தருணாய நம꞉
43.  ௐ வேங்கடாய நம꞉ 44.  ௐ வரதா³ய நம꞉
45.  ௐ ஸித்³தா⁴ய நம꞉ 46.  ௐ பை⁴ரவாய நம꞉
47.  ௐ யோகி³னீ பூஜிதாய நம꞉ 48.  ௐ கு³ருமண்ட³ல பூஜிதாய நம꞉
49.  ௐ கு³ருமண்ட³ல ப்ரகாஶகாய நம꞉ 50.  ௐ கு³ருமண்ட³லாய நம꞉  50
51.  ௐ ஶிஷ்யப்ரியாய நம꞉ 52.  ௐ ஜ்ஞாநதீ³பாய நம꞉
53.  ௐ ராக³த்³வம்ʼஶினே நம꞉ 54.  ௐ ஶாந்தாய நம꞉
55.  ௐ யோகி³னீ ஹ்ருʼத³யவாஸினே நம꞉ 56.  ௐ ஸ்தா²ணவே நம꞉
57.  ௐ லிங்கோ³த்³ப⁴வாய நம꞉ 58.  ௐ மஹாயோனி பூஜிதாய நம꞉
59.  ௐ யோகி³னே நம꞉ 60.  ௐ குண்ட³லினி ஸ்வரூபாய நம꞉  60
61.  ௐ மஹாகு³ரவே நம꞉ 62.  ௐ தத்வபோ³தா⁴ய நம꞉
63.  ௐ மஹாயோனி அனுப⁴வஸ்தாய நம꞉ 64.  ௐ மஹாலிங்கே³ஶ்வராய நம꞉
65.  ௐ காரணேஶ்வராய நம꞉ 66.  ௐ அனுஷ்டா²ன ப்ரியாய நம꞉
67.  ௐ ஸத்³கு³ரவே நம꞉ 68.  ௐ பஞ்சமகார பூஜன ப்ரியாய நம꞉
69.  ௐ தத்வஶோத⁴ன ப்ரியாய நம꞉ 70.  ௐ அம்ருʼதபி³ந்த³வே நம꞉  70
71.  ௐ ஸஹஸ்ராரே அம்ருʼத வர்ஷிதாய நம꞉ 72.  ௐ சித்³ரூபாய நம꞉
73.  ௐ நித்யஶுத்³தா⁴ய நம꞉ 74.  ௐ முக்திப்ரதா³ய நம꞉
75.  ௐ மோக்ஷரூபாய நம꞉ 76.  ௐ ஆனந்தா³ய நம꞉
77.  ௐ பூர்ணாம்ருʼதாய நம꞉ 78.  ௐ பி³ந்து³தர்பணாய ஸந்து³ஷ்டாய நம꞉
79.  ௐ நித்யபாராயண ப்ரியாய நம꞉ 80.  ௐ ஜ்ஞானபா⁴ஸ்கராய நம꞉  80
81.  ௐ கூடஸ்தா²ய நம꞉ 82.  ௐ ஊர்த்⁴வ ரேதஸே நம꞉
83.  ௐ பூர்ணாம்பா³ ப்ரிய மனோஹராய நம꞉ 84.  ௐ கு³ருஸேவாப்ரியாய நம꞉
85.  ௐ கு³ருபாது³கா ப்ரியாய நம꞉ 86.  ௐ கு³ருதத்வ அனுப⁴வஸ்தா²ய நம꞉
87.  ௐ ஸதா³ கு³ருஸ்துதி ப்ரியாய நம꞉ 88.  ௐ கு³ணாதீதாய நம꞉
89.  ௐ தத்வாதீதாய நம꞉ 90.  ௐ ஸதா³ துரியாவஸ்த²ஸ்தி²தாய நம꞉  90
91.  ௐ த³ஶமஹாவித்³யா உபாஸகாய நம꞉ 92.  ௐ ஶ்ரீ உச்சி²ஷ்ட²க³ணேஶோபாஸகாய நம꞉
93.  ௐ சைதன்யகுஸும ப்ரியாய நம꞉ 94.  ௐ ஆஜானுபா³ஹவே நம꞉
95.  ௐ ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ராய நம꞉ 96.  ௐ ஶாந்தஸ்வரூபிணே நம꞉
97.  ௐ கன்யா மாஸே க்ருʼஷ்ண பக்ஷே ஷஷ்டி² திதௌ² ஶ்ரீபுரக³ம்யாய நம꞉ 98.  ௐ விபூ⁴த்யபி⁴ஷேக ப்ரியாய நம꞉
99.  ௐ ஸோமாம்ருʼதாய நம꞉ 100.                 ௐ அஜபாப்ரியாய நம꞉  100
101.                 ௐ பரம ஹம்ʼஸாய நம꞉ 102.                 ௐ தத் லக்ஷ்யார்தா²ய நம꞉
103.                 ௐ பரம கு³ரவே நம꞉ 104.                 ௐ பரமேஷ்டி²னே நம꞉
105.                 ௐ பராத்பராய நம꞉ 106.                 ௐ ஶ்ரீ ஆனந்தா³ம்பா³ ஸமேத ஆனந்தா³நந்த³நாத² பூஜ்ய கு³ரவே நம꞉
107.                 ௐ ஶ்ரீ ப்ரகாஶாம்பா³ ஸமேத ப்ரகாஶாநந்த³நாத² ஸேவித பரமகு³ரவே நம꞉ 108.                  ௐ ஶ்ரீ ஷோட³ஶாக்ஷரீ ஸ்வரூப பூர்ணாம்பா³ ஸமேத பூர்ணாநந்த³நாதா²ய நம꞉  108
oM shrI pUrNAnandanAthAya namaH . oM dhanurmAse uttarAShADhA nakShatrodbhavAya namaH .
oM puShya paurNamyAM dIkShA gR^ihItAya namaH . oM chidAnandanAtha priya shiShyAya namaH .
oM shA~NkarAdvaita nipuNAya namaH . oM kulajyeShThAya namaH .
oM kulashreShThAya namaH . oM kuleshvarAya namaH .
oM kaulaj~nAnAya namaH . oM anubhUtiprakAshakAya namaH . 10
oM aha~NgropAsana vimarshakAya namaH . oM shrIvidyA upAsana prakAshakAya namaH .
oM kAruNyasindhave namaH . oM dIrghadarshakAya namaH .
oM sahasrAkSharI vidhyA siddhitAya namaH . oM shrI ChinnamastAmbA mantra siddhitAya namaH .
oM kaulamArga tatva nipuNAya namaH . oM shrI yogAnandanAtha priya bandhave namaH .
oM shrI charyAnandanAtha priya janakAya namaH . oM mantrArtha anusandhAna mUrtaye namaH . 20
oM Atmabandhave namaH . oM j~nAnadR^iShTi pradarshakAya namaH .
oM bahu shiShya dIkShA pradAya namaH . oM pUrNa granthAchAryAya namaH .
oM shrIvidyA saparyA advaitArtha pUrNa vimarshakAya namaH . oM AtmavidyA bodhana priyAya namaH .
oM guhAnandamaNDalI nirvAhakAya namaH . oM mahAvAkya lakShyAya namaH .
oM brahmaNyopAsakAya namaH . oM tantraj~nAnAya namaH . 30
oM mantranipuNAya namaH . oM mantraprayogashAstra paNDitAya namaH .
oM drAviDa bhAShA kavirAjAya namaH . oM AchAryAya namaH .
oM vedAnta j~nAna prakAshakAya namaH . oM sundarAya namaH .
oM mahApuruShAya namaH . oM nirmalAya namaH .
oM nirguNAya namaH . oM nityAnanda mUrtaye namaH . 40
oM tejomayAya namaH . oM taruNAya namaH .
oM ve~NkaTAya namaH . oM varadAya namaH .
oM siddhAya namaH . oM bhairavAya namaH .
oM yoginI pUjitAya namaH . oM gurumaNDala pUjitAya namaH .
oM gurumaNDala prakAshakAya namaH . oM gurumaNDalAya namaH . 50
oM shiShyapriyAya namaH . oM j~nAnadIpAya namaH .
oM rAgadvaMshine namaH . oM shAntAya namaH .
oM yoginI hR^idayavAsine namaH . oM sthANave namaH .
oM li~NgodbhavAya namaH . oM mahAyoni pUjitAya namaH .
oM yogine namaH . oM kuNDalini svarUpAya namaH . 60
oM mahAgurave namaH . oM tatvabodhAya namaH .
oM mahAyoni anubhavastAya namaH . oM mahAli~NgeshvarAya namaH .
oM kAraNeshvarAya namaH . oM anuShThAna priyAya namaH .
oM sadgurave namaH . oM pa~nchamakAra pUjana priyAya namaH .
oM tatvashodhana priyAya namaH . oM amR^itabindave namaH . 70
oM sahasrAre amR^ita varShitAya namaH . oM chidrUpAya namaH .
oM nityashuddhAya namaH . oM muktipradAya namaH .
oM mokSharUpAya namaH . oM AnandAya namaH .
oM pUrNAmR^itAya namaH . oM bindutarpaNAya sanduShTAya namaH .
oM nityapArAyaNa priyAya namaH . oM j~nAnabhAskarAya namaH . 80
oM kUTasthAya namaH . oM Urdhva retase namaH .
oM pUrNAmbA priya manoharAya namaH . oM gurusevApriyAya namaH .
oM gurupAdukA priyAya namaH . oM gurutatva anubhavasthAya namaH .
oM sadA gurustuti priyAya namaH . oM guNAtItAya namaH .
oM tatvAtItAya namaH . oM sadA turiyAvasthasthitAya namaH . 90
oM dashamahAvidyA upAsakAya namaH . oM shrI uchChiShThagaNeshopAsakAya namaH .
oM chaitanyakusuma priyAya namaH . oM AjAnubAhave namaH .
oM shuklAmbaradharAya namaH . oM shAntasvarUpiNe namaH .
oM kanyA mAse kR^iShNa pakShe ShaShThi tithau shrIpuragamyAya namaH . oM vibhUtyabhiSheka priyAya namaH .
oM somAmR^itAya namaH . oM ajapApriyAya namaH . 100
oM parama haMsAya namaH . oM tat lakShyArthAya namaH .
oM parama gurave namaH . oM parameShThine namaH .
oM parAtparAya namaH . oM shrI AnandAmbA sameta AnandAnandanAtha pUjya gurave namaH .
oM shrI prakAshAmbA sameta prakAshAnandanAtha sevita paramagurave namaH . oM shrI ShoDashAkSharI svarUpa pUrNAmbA sameta pUrNAnandanAthAya namaH .