Sri Anandamba Ashtothra Namavali

Sri Anandamba Ashtothra Namavali

श्री गुरवे नमः । श्री गुरुपत्न्यै नमः ।
सदानन्द स्वरूपिण्यै नमः । नित्य चक्राऽधन प्रीत्यायै नमः ।
गुरुमण्डल सेवितायै नमः । - ५ गुप्तज्ञानायै नमः ।
मुक्तरूपायै नमः । सङ्गीतसपर्यप्रियायै नमः ।
कौलप्रियायै नमः । कुलश्रेष्ठ्यै नमः ।
कैवल्य पददायिन्यै नमः । - ११ आनन्दाम्बायै नमः ।
मुक्ताश्रियै नमः । उत्तरभाद्रपादोभवायै नमः ।
श्यामायै नमः । श्यामलाप्रीत्यायै नमः ।
दक्षिणकालिस्वरूपिण्यै नमः । - १७ क्रीकाररूपायै नमः ।
क्रींकार्यै नमः । क्रींहुंह्रींमन्त्रपूजितायै नमः ।
दक्षिणकालिकाम्बा अक्षरलक्षजपसिद्धितायै नमः । - २१ मेधाव्यै नमः ।
स्थूलदेहपरिच्छेद्दतिगम्यगतायै नमः । स्त्रींयै नमः ।
ताराम्बाक्षरलक्षजपयोगफलान्वितायै नमः । - २५ चैतन्य कुसुमार्चन प्रीत्यायै नमः ।
अन्तर्यागशोभितायै नमः । निर्मलायै नमः ।
जनन्यै नमः । चण्डीपुरश्चरणसिद्धितायै नमः । - ३०
समस्तगुरुमण्डलक्रियाज्ञानायै नमः । हसन्मुख्यै नमः ।
नित्यचण्डीपाठप्रियायै नमः । करुणारससागरायै नमः । - ३४
उच्छिष्टगणेशोपासनप्रेमायै नमः । मधुशालिन्यै नमः ।
ईंकार्यै नमः । ईश्वर्यै नमः ।
साध्व्यै नमः । ईशिवसिद्धिरूपिण्यै नमः । - ४०
अनुष्टानप्रियायै नमः । सौम्यायै नमः ।
स्तोत्रपारायणप्रियायै नमः । द्राविडवेदानुभवस्तायै नमः ।
गौर्यै नमः । वाराहीप्रियायै नमः । - ४६
रात्रीजपाऽनिष्टान सन्तुष्ठायै नमः । मपञ्चकप्रियायै नमः ।
अष्ठाङ्गसङ्कल्पप्रियायै नमः । अष्टमावरणस्तिथा नमः । - ५०
  नित्यशोडान्यास प्रियायै नमः ।
नित्यायै नमः । नित्यसुमङ्गल्यै नमः ।
श्रीमातृकाक्षर सम्पुटित मन्त्र जप प्रियायै नमः । - ५४ कटिप्रियायै नमः ।
क्रोधरूपायै नमः । कल्याण्यै नमः ।
कारणेश्वर्यै नमः । सत्यप्रियायै नमः ।
सत्यै नमः । श्रीषडन्वय मण्डलस्थितायै नमः । - ६१
सहस्रपङ्कजस्येण श्रीरहस्यार्चन क्रियायै नमः । मन्त्रार्थज्ञानायै नमः ।
अद्वैतायै नमः । सदागुरुपादसेवितायै नमः ।  - ६५
सकलमन्त्रतन्त्रयन्त्रज्ञानायै नमः । परमाद्भुतायै नमः ।
दशमहाविद्याहवन क्रियाप्रियायै नमः । पण्डितायै नमः । - ६९
तत्वशोधनप्रियायै नमः । तत्वायै नमः ।
तत्वातीतायै नमः । तारिण्यै नमः ।
सुभाषिण्यै नमः । सुन्दर्यै नमः ।
शक्त्यायुधाऽभिषेक प्रियायै नमः । - ७६ नित्यसमाधिस्थिति अनुभव संतुष्ठायै नमः ।
प्रभायै नमः । नीलासरस्वतीपूजनप्रियायै नमः ।
परमेश्वर्यै नमः । - ८० गुरुवाक्याश्रितायै नमः ।
पूज्यायै नमः । द्वादशान्त प्रतिष्ठितायै नमः ।
निर्वाणपादुकायै नमः । रम्यायै नमः ।
निर्वाणपद दायिन्यै नमः । - ८६ कौमार कीर्तन प्रीत्यायै नमः ।
कौमारगणेशप्रियायै नमः । सौरमन्त्रार्घ्य संतुष्ठायै नमः ।
चिन्तामण्यै नमः । सरस्वत्यै नमः । - ९१
महाप्रकाशायै नमः । माहेन्द्र्यै नमः ।
महाव्योमेश्वर्यै नमः । शिवायै नमः ।
महायागक्रमा प्रीत्यायै नमः । महनीयायै नमः ।
महामह्यै नमः । - ९८ विमर्शरूपायै नमः ।
विशेषगुरुमण्डलस्तिथायै नमः । - १०० वन्द्यायै नमः ।
श्रियै नमः । वसुन्धरायै नमः ।
वीरायै नमः । औघत्रय स्वरूपिण्यै नमः । - १०५
श्री पूर्णायै नमः । चिद्गुहारूपायै नमः ।
परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः । -१०८  
1.   ௐ ஶ்ரீ கு³ரவே நம꞉ 2.   ௐ ஶ்ரீ கு³ருபத்ன்யை நம꞉
3.   ௐ ஸதா³னந்த³ ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ 4.   ௐ நித்ய சக்ரா(அ)த⁴ன ப்ரீத்யாயை நம꞉
5.   ௐ கு³ருமண்ட³ல ஸேவிதாயை நம꞉  - 5 6.   ௐ கு³ப்தஜ்ஞானாயை நம꞉
7.   ௐ முக்தரூபாயை நம꞉ 8.   ௐ ஸங்கீ³தஸபர்யப்ரியாயை நம꞉
9.   ௐ கௌலப்ரியாயை நம꞉ 10.             ௐ குலஶ்ரேஷ்ட்²யை நம꞉
11.         ௐ கைவல்ய பத³தா³யின்யை நம꞉  - 11 12.             ௐ ஆனந்தா³ம்பா³யை நம꞉
13.         ௐ முக்தாஶ்ரியை நம꞉ 14.             ௐ உத்தரபா⁴த்³ரபாதோ³ப⁴வாயை நம꞉
15.         ௐ ஶ்யாமாயை நம꞉ 16.             ௐ ஶ்யாமலாப்ரீத்யாயை நம꞉
17.         ௐ த³க்ஷிணகாலிஸ்வரூபிண்யை நம꞉  - 17 18.             ௐ க்ரீகாரரூபாயை நம꞉
19.         ௐ க்ரீங்கார்யை நம꞉ 20.             ௐ க்ரீம்ʼஹும்ʼஹ்ரீம்ʼமந்த்ரபூஜிதாயை நம꞉
21.         ௐ த³க்ஷிணகாலிகாம்பா³ அக்ஷரலக்ஷஜபஸித்³தி⁴தாயை நம꞉  - 21 22.             ௐ மேதா⁴வ்யை நம꞉
23.         ௐஸ்தூ²லதே³ஹபரிச்சே²த்³த³திக³ம்யக³தாயை நம꞉ 24.             ௐ ஸ்த்ரீம்ʼயை நம꞉
25.         ௐதாராம்பா³க்ஷரலக்ஷஜபயோக³ப²லான்விதாயை நம꞉  - 25 26.             ௐ சைதன்ய குஸுமார்சன ப்ரீத்யாயை நம꞉
27.         ௐ அந்தர்யாக³ஶோபி⁴தாயை நம꞉ 28.             ௐ நிர்மலாயை நம꞉
29.         ௐ ஜனன்யை நம꞉ 30.             ௐ சண்டீ³புரஶ்சரணஸித்³தி⁴தாயை நம꞉  - 30
31.         ௐஸமஸ்தகு³ருமண்ட³லக்ரியாஜ்ஞானாயை நம꞉ 32.             ௐ ஹஸன்முக்²யை நம꞉
33.         ௐ நித்யசண்டீ³பாட²ப்ரியாயை நம꞉ 34.             ௐ கருணாரஸஸாக³ராயை நம꞉  - 34
35.         ௐஉச்சி²ஷ்டக³ணேஶோபாஸனப்ரேமாயை நம꞉ 36.             ௐ மது⁴ஶாலின்யை நம꞉
37.         ௐ ஈங்கார்யை நம꞉ 38.             ௐ ஈஶ்வர்யை நம꞉
39.         ௐ ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ 40.             ௐ ஈஶிவஸித்³தி⁴ரூபிண்யை நம꞉  - 40
41.         ௐ அனுஷ்டானப்ரியாயை நம꞉ 42.             ௐ ஸௌம்யாயை நம꞉
43.         ௐ ஸ்தோத்ரபாராயணப்ரியாயை நம꞉ 44.             ௐ த்³ராவிட³வேதா³னுப⁴வஸ்தாயை நம꞉
45.         ௐ கௌ³ர்யை நம꞉ 46.             ௐ வாராஹீப்ரியாயை நம꞉  - 46
47.         ௐ ராத்ரீஜபா(அ)நிஷ்டான ஸந்துஷ்டா²யை நம꞉ 48.             ௐ மபஞ்சகப்ரியாயை நம꞉
49.         ௐ அஷ்டா²ங்க³ஸங்கல்பப்ரியாயை நம꞉ 50.             ௐ அஷ்டமாவரணஸ்திதா² நம꞉  - 50
51.         ௐ நித்யஶோடா³ந்யாஸ ப்ரியாயை நம꞉ 52.             ௐ நித்யாயை நம꞉
53.         ௐ நித்யஸுமங்க³ல்யை நம꞉ 54.             ௐ ஶ்ரீமாத்ருʼகாக்ஷர ஸம்புடித மந்த்ர ஜப ப்ரியாயை நம꞉  - 54
55.         ௐ கடிப்ரியாயை நம꞉ 56.             ௐ க்ரோத⁴ரூபாயை நம꞉
57.         ௐ கல்யாண்யை நம꞉ 58.             ௐ காரணேஶ்வர்யை நம꞉
59.         ௐ ஸத்யப்ரியாயை நம꞉ 60.             ௐ ஸத்யை நம꞉
61.         ௐ ஶ்ரீஷட³ன்வய மண்ட³லஸ்தி²தாயை நம꞉ - 61 62.             ௐ ஸஹஸ்ரபங்கஜஸ்யேண ஶ்ரீரஹஸ்யார்சன க்ரியாயை நம꞉
63.         ௐ மந்த்ரார்த²ஜ்ஞானாயை நம꞉ 64.             ௐ அத்³வைதாயை நம꞉
65.         ௐ ஸதா³கு³ருபாத³ஸேவிதாயை நம꞉  - 65 66.             ௐஸகலமந்த்ரதந்த்ரயந்த்ரஜ்ஞானாயை நம꞉
67.         ௐ பரமாத்³பு⁴தாயை நம꞉ 68.             ௐ த³ஶமஹாவித்³யாஹவன க்ரியாப்ரியாயை நம꞉
69.         ௐ பண்டி³தாயை நம꞉  - 69 70.             ௐ தத்வஶோத⁴னப்ரியாயை நம꞉
71.         ௐ தத்வாயை நம꞉ 72.             ௐ தத்வாதீதாயை நம꞉
73.         ௐ தாரிண்யை நம꞉ 74.             ௐ ஸுபா⁴ஷிண்யை நம꞉
75.         ௐ ஸுந்த³ர்யை நம꞉ 76.             ௐ ஶக்த்யாயுதா⁴(அ)பி⁴ஷேக ப்ரியாயை நம꞉  - 76
77.         ௐ நித்யஸமாதி⁴ஸ்தி²தி அனுப⁴வ ஸந்துஷ்டா²யை நம꞉ 78.             ௐ ப்ரபா⁴யை நம꞉
79.         ௐ நீலாஸரஸ்வதீபூஜனப்ரியாயை நம꞉ 80.             ௐ பரமேஶ்வர்யை நம꞉  - 80
81.         ௐ கு³ருவாக்யாஶ்ரிதாயை நம꞉ 82.             ௐ பூஜ்யாயை நம꞉
83.         ௐ த்³வாத³ஶாந்த ப்ரதிஷ்டி²தாயை நம꞉ 84.             ௐ நிர்வாணபாது³காயை நம꞉
85.         ௐ ரம்யாயை நம꞉ 86.             ௐ நிர்வாணபத³ தா³யின்யை நம꞉  - 86
87.         ௐ கௌமார கீர்தன ப்ரீத்யாயை நம꞉ 88.             ௐ கௌமாரக³ணேஶப்ரியாயை நம꞉
89.         ௐ ஸௌரமந்த்ரார்க்⁴ய ஸந்துஷ்டா²யை நம꞉ 90.             ௐ சிந்தாமண்யை நம꞉
91.         ௐ ஸரஸ்வத்யை நம꞉  - 91 92.             ௐ மஹாப்ரகாஶாயை நம꞉
93.         ௐ மாஹேந்த்³ர்யை நம꞉ 94.             ௐ மஹாவ்யோமேஶ்வர்யை நம꞉
95.         ௐ ஶிவாயை நம꞉ 96.             ௐ மஹாயாக³க்ரமா ப்ரீத்யாயை நம꞉
97.         ௐ மஹனீயாயை நம꞉ 98.             ௐ மஹாமஹ்யை நம꞉  - 98
99.         ௐ விமர்ஶரூபாயை நம꞉ 100.          ௐ விஶேஷகு³ருமண்ட³லஸ்திதா²யை நம꞉  - 100
101.      ௐ வந்த்³யாயை நம꞉ 102.          ௐ ஶ்ரியை நம꞉
103.      ௐ வஸுந்த⁴ராயை நம꞉ 104.          ௐ வீராயை நம꞉
105.      ௐ ஔக⁴த்ரய ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ 106.          ௐ ஶ்ரீ பூர்ணாயை நம꞉
107.      ௐ சித்³கு³ஹாரூபாயை நம꞉ 108.          ௐ பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிண்யை நம꞉ -108
Om shrI gurave namaH . Om shrI gurupatnyai namaH .
Om sadAnanda svarUpiNyai namaH . Om nitya chakrA.adhana prItyAyai namaH .
Om gurumaNDala sevitAyai namaH . - 5 Om guptaj~nAnAyai namaH .
Om muktarUpAyai namaH . Om sa~NgItasaparyapriyAyai namaH .
Om kaulapriyAyai namaH . Om kulashreShThyai namaH .
Om kaivalya padadAyinyai namaH . - 11 Om AnandAmbAyai namaH .
Om muktAshriyai namaH . Om uttarabhAdrapAdobhavAyai namaH .
Om shyAmAyai namaH . Om shyAmalAprItyAyai namaH .
Om dakShiNakAlisvarUpiNyai namaH . - 17 Om krIkArarUpAyai namaH .
Om krIMkAryai namaH . Om krIMhuMhrIMmantrapUjitAyai namaH .
Om dakShiNakAlikAmbA akSharalakShajapasiddhitAyai namaH . - 21 Om medhAvyai namaH .
Om sthUladehaparichCheddatigamyagatAyai namaH . Om strIMyai namaH .
Om tArAmbAkSharalakShajapayogaphalAnvitAyai namaH . - 25 Om chaitanya kusumArchana prItyAyai namaH .
Om aryAgashobhitAyai namaH . Om nirmalAyai namaH .
Om jananyai namaH . Om chaNDIpurashcharaNasiddhitAyai namaH . –30
Om samastagurumaNDalakriyAj~nAnAyai namaH . Om hasanmukhyai namaH .
Om nityachaNDIpAThapriyAyai namaH . Om karuNArasasAgarAyai namaH . – 34
Om uchChiShTagaNeshopAsanapremAyai namaH . Om madhushAlinyai namaH .
Om IMkAryai namaH . Om Ishvaryai namaH .
Om sAdhvyai namaH . Om IshivasiddhirUpiNyai namaH . – 40
Om anuShTAnapriyAyai namaH . Om saumyAyai namaH .
Om stotrapArAyaNapriyAyai namaH . Om drAviDavedAnubhavastAyai namaH .
Om gauryai namaH . Om vArAhIpriyAyai namaH . – 46
Om rAtrIjapA.aniShTAna santuShThAyai namaH . Om mapa~nchakapriyAyai namaH .
Om aShThA~Ngasa~NkalpapriyAyai namaH . Om aShTamAvaraNastithA namaH . – 50
Om nityashoDAnyAsa priyAyai namaH . Om nityAyai namaH .
Om nityasuma~Ngalyai namaH . Om shrImAtR^ikAkShara sampuTita mantra japa priyAyai namaH . - 54
Om kaTipriyAyai namaH . Om krodharUpAyai namaH .
Om kalyANyai namaH . Om kAraNeshvaryai namaH .
Om satyapriyAyai namaH . Om satyai namaH .
Om shrIShaDanvaya maNDalasthitAyai namaH . –61 Om sahasrapa~NkajasyeNa shrIrahasyArchanakriyAyai namaH .
Om mantrArthaj~nAnAyai namaH . Om advaitAyai namaH .
Om sadAgurupAdasevitAyai namaH . – 65 Om sakalamantratantrayantraj~nAnAyai namaH .
Om paramAdbhutAyai namaH . Om dashamahAvidyAhavana kriyApriyAyai namaH .
Om paNDitAyai namaH . – 69 Om tatvashodhanapriyAyai namaH .
Om tatvAyai namaH . Om tatvAtItAyai namaH .
Om tAriNyai namaH . Om subhAShiNyai namaH .
Om sundaryai namaH . Om shaktyAyudhA.abhiSheka priyAyai namaH . - 76
Om nityasamAdhisthiti anubhava saMtuShThAyai namaH . Om prabhAyai namaH .
Om nIlAsarasvatIpUjanapriyAyai namaH . Om parameshvaryai namaH . - 80
Om guruvAkyAshritAyai namaH . Om pUjyAyai namaH .
Om dvAdashAnta pratiShThitAyai namaH . Om nirvANapAdukAyai namaH .
Om ramyAyai namaH . Om nirvANapada dAyinyai namaH . - 86
Om kaumAra kIrtana prItyAyai namaH . Om kaumAragaNeshapriyAyai namaH .
Om sauramantrArghya saMtuShThAyai namaH . Om chintAmaNyai namaH .
Om sarasvatyai namaH . – 91 Om mahAprakAshAyai namaH .
Om mAhendryai namaH . Om mahAvyomeshvaryai namaH .
Om shivAyai namaH . Om mahAyAgakramA prItyAyai namaH .
Om mahanIyAyai namaH . Om mahAmahyai namaH . - 98
Om vimarsharUpAyai namaH . Om visheShagurumaNDalastithAyai namaH . - 100
Om vandyAyai namaH . Om shriyai namaH .
Om vasundharAyai namaH . Om vIrAyai namaH .
Om aughatraya svarUpiNyai namaH . – 105 Om shrI pUrNAyai namaH .
Om chidguhArUpAyai namaH . Om parabrahmasvarUpiNyai namaH . -108