Sri Prakashamba Sametha Sri Prakashanandanathar Ashtothra Namavali

Sri Prakashamba Sametha Sri Prakashanandanathar Ashtothra Namavali

१. श्री प्रकाशाम्बा समेत प्रकाशानन्दनाथ गुरु दम्पतिभ्योः नमः । २. श्री भारद्वाज गोत्रोद्भवाय नमः ।
३. मृगशीर्शा नक्ष्त्रोद्भव रामसामि शर्मनस्य प्रिय पुत्र श्रीनिवास राघव शर्मने नमः । ४. शतभिषा नक्षत्रोद्भव सुन्दराम्बा प्रिय सुन्दर नाम पुत्राय नमः ।
५. साधारण नाम संवत्सरे आषाढ मासे पूर्वाषाढ नक्षत्रे मदरास नगरे जननोद्भवाय नमः । ६. तिरुनेल्वेल्लि जिल्लान्ते दक्षिणजम्बूवापि ग्रामः पूर्वीक देशोद्भवाय नमः ।
७. ऋग्वेद पारायण प्रियाय नमः । ८. मातृ अभिलषित सर्व कामनः पूर्त्तिदाय नमः ।
९. आर्ध्रा नक्षत्रोद्भवाय श्री गायत्री प्रिय मनोहराय नमः । १०. अनुराधा नक्षत्रोद्भवाय सुब्रह्मण्य भारति शर्मनः प्रिय जनकजनन्यै नमः ।
११. श्री जयदुर्गा पीठाधिपति श्री दुर्गै सिद्ध दत्त नवाक्षरी मन्त्र गृहीताय नमः । १२. अतिप्रसिद्ध गुहानन्द मण्डलि गुरुपरम्पर गत चूडामणये नमः ।
१३. सर्वधारी सम्वत्सरे स्वजन्मदिन पर्वे मोक्षमार्ग कामनार्थं श्री ब्रह्म विद्या दीक्षा गृहीताय नमः । १४. श्री आनन्दाम्बा समेत आनन्दानन्दनाथ पूज्य गुरु प्रिय शिष्याय नमः ।
१५. श्री पूर्णाम्बा समेत पूर्णनन्दनाथ पूज्य परमगुरु प्रिय प्रशिष्याय नमः । १६. श्री विशालाक्ष्यम्बा समेत श्री चिदानन्दनाथ परमेष्ठि गुरु समाधि स्थिते दर्शनाय नमः ।
१७. श्री चण्डिकापरमेश्वरी नवाक्षरी मन्त्र पुरश्चरण सिद्धिताय नमः । १८. श्री दुर्गासप्तशति पाठ विज्ञानाय नमः ।
१९. सदा चण्डीचण्डीति वाक्य भूषिताय नमः । २०. मन्त्रात्मक सप्तशति सम्पुटित पारायण प्रियाय नमः ।
२१. निराहारौ यथाहारौ इति वाक्य परिपालित त्रिवर्षे चण्डी साधना अनुष्ठायिने नमः । २२. वारणासि क्षेत्रे पञ्चप्रेतासन मध्ये पञ्चकूटा पञ्चमी मन्त्र सिद्धिताय नमः ।
२३. शाकपक्ष स्वीकृत्य वनदुर्गाम्बा मन्त्र जप सिद्धिताय नमः । २४. सूर्य तर्पण प्रियाय नमः ।
२५. दक्षिणाचार सपर्या प्रियाय नमः । २६. सदाविद्या अनुसंहिताय नमः ।
२७. श्री विद्या नित्यानुष्टायां अद्वैत वासना अर्थ निपुणाय नमः । २८. महावाक्य रत्नावली अन्तर्गत सर्वौपनिषद् सार पण्डिताय नमः ।
२९. दशमहाविद्या मन्त्राणां सप्ताह पुरश्चरण क्रमेण सिद्धिताय नमः । ३०. प्रितिदिन एकादश रुद्रजप अनुष्ठिताय नमः ।
३१. श्री महाकैलाशनाथ बहु वर्ष दर्शिताय नमः । ३२. श्री महाकैलाश पर्वत बहु समय परिक्रमा साधना कृताय नमः ।
३३. श्री महाकैलाश क्षेत्रे पञ्चमुख शिव दर्शन अनुभवस्ताय नमः । ३४. श्री कैलाश क्षेत्रे अन्तरपरिक्रमा साधानानुष्ठानाय नमः ।
३५. श्री महाकैलाश क्षेत्रे पञ्चाविंशति उत्तर शत पञ्चमुख शिव मन्त्र रहस्य साधना कृत योगिने नमः । ३६. सदा सिवोऽहं स्थिति अनुभवस्ताय नमः ।
३७. एक मण्डल तिथिनित्या साधना कृताय नमः । ३८. सप्तमातृ पूजन प्रियाय नमः ।
३९. प्रत्यक्ष षट्चक्र योगिनी सपर्या कृताय नमः । ४०. सर्व मन्त्र तन्त्राणां अद्वैत महाऽर्थानुसन्धान निपुणाय नमः ।
४१. सर्व तन्त्रशास्त्र पण्डिताय नमः । ४२. अग्निपर्वते रुद्रपारायण साधकाय नमः ।
४३. द्वादश मासायां द्वादश नवरात्री पूजा विधान ग्रन्थाख्क्याय नमः । ४४. एक संवत्सरं सर्वकाल्यकृत सपर्याक्रम पूजिताय नमः ।
४५. कालीतन्त्रोक्त रहस्य काली तिथि नित्या आवरण पूजन साधनस्य सन्तुष्ठाय नमः । ४६. प्रतिवर्षे व्यासपौर्णम्यां षडन्वय शाम्भवाख्य पूजा अनुष्ठायिने नमः ।
४७. चिदम्बर रहस्यक्रम नवावरण पूजन प्रियाय नमः । ४८. दशमि पूजा सन्तुष्ठाय नमः ।
४९. नवदुर्गा नवचण्डी याग कृताय नमः । ५०. दमन विधि पूजा सिद्धिताय नमः ।
५१. सर्वतोभद्र मण्डल देवता प्रतिष्ठापन पूजन प्रियाय नमः । ५२. सदा अनाहते मन्त्र शब्द ध्वनि अनुभवस्थाय नमः ।
५३. सर्व देवता अङ्गोपाङ्गप्रत्यङ्ग देवता आवरण पूजा प्रकाशकाय नमः । ५४. श्रीनगर विमर्श उपन्यास पण्डिताय नमः ।
५५. सर्व हस्त लिखित मन्त्र तन्त्र शास्त्र प्रज्ञाय नमः । ५६. परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपाय नमः ।
५७. प्रणवार्थ बोधित आवरणा पूजन प्रियाय नमः । ५८. द्राविड संस्कृत भाषाणां सुन्दर लेखकाय नमः ।
५९. सङ्गीत प्रियाय नमः । ६०. दन्ती वीना विद्युताय नमः ।
६१. चित्रपट वर्णजालाक्रिया मेधाविने नमः ६२. रेखा चित्र प्रियाय नमः ।
६३. दारु क्षदन विशेष पण्डिताय नमः । ६४. सर्व पादुका गृहीताय नमः ।
६५. सर्वाऽलङ्कार वेषिताय नमः । ६६. तत्वमस्यादि वाक्यार्थ लक्षिताय नमः ।
६७. ग्रन्थित्रय विमोक्षणाय नमः । ६८. अजपा प्रियाय नमः ।
६९. अखण्ड बोधाय नमः । ७०. आजानुबाहवे नमः ।
७१. उच्छिष्टगणेशोपासन प्रियाय नमः । ७२. तत्वार्थ बोधिताय नमः ।
७३. सुखजीविने नमः । ७४. सदामन्त्रार्थ अनुसन्धान मूर्त्तये नमः ।
७५. आत्मविद्या बोधनाचार्याय नमः । ७६. गुरुचतुष्टय पूजन प्रियाय नमः ।
७७. आनन्दनाथ कीर्तन कर्ताय नमः । ७८. गुरुत्रय अष्ठोत्तर कृताय नमः ।
७९. द्राविड संस्कृत भाषाणां कवित्व कलाभूषणाय नमः । ८०. द्राविड वेद गानस्य गुरुपत्नी सन्तुष्ठिताय नमः ।
८१. नगुरोरधिकं स्तोत्र प्रियाय नमः । ८२. गुप्त ज्ञान विभूषणाय नमः ।
८३. वेदमन्त्र पण्डिताय नमः । ८४. सर्वजनप्रियाय नमः ।
८५. गुरुकृपा गृह वासिने नमः । ८६. सत्सङ्ग प्रियाय नमः ।
८७. नित्यश्रीचक्राराधन प्रियाय नमः । ८८. परमेष्ठी गुरुपुत्री दर्शिताय नमः ।
८९. परमगुरुपत्नि हस्तात् क्षीर प्रसाद गृहीताय नमः । ९०. स्वगुरु दत्त सर्व मन्त्र तन्त्र यन्त्र गृहीताय नमः ।
९१. सर्व शक्ति पीठ दर्शिताय नमः । ९२. कुलदेवता श्री वीरभद्र साधना प्रियाय नमः  ।
९३. बहुवार भूप्रदक्षिण साधनाधिष्ठाय नमः । ९४. सर्वतीर्थ दर्शनाय नमः ।
९५. अद्वैत ज्ञान पण्डिताय नमः । ९६. अष्टोत्तर शत पूर्णानन्दलहरी ग्रन्थ प्रकाशकाय नमः ।
९७. सर्व ब्रह्मविद्या पुस्तक प्रकाश कारणेश्वराय नमः । ९८. शिष्य हृदयारविन्दवासिने नमः ।
९९. कोटिरामजप साधना सिद्धितायै प्रकाशाम्बा गुरुपत्नै नमः । १००. उच्छिष्ठगणेश मन्त्र सिद्धितायै गुरुपत्नै नमः ।
१०१. गुरुवाक्या परिपालन प्रियायै प्रकाशाम्बायै नमः । १०२. श्री वाञ्छा कल्पलता सूक्त पारायण सिद्धितायै नमः ।
१०३. सुब्रह्मण्य त्रिशति साधना क्रियायै नमः । १०४. पञ्चदशाक्षरि संपुटित ललिता सहस्रनाम जप सिद्धितायै नमः ।
१०५. सदा सुप्रसन्न देह परिच्छेद क्रियाकार्य सिद्धितायै नमः । १०६. नित्य सपर्या पूजन प्रियायै नमः ।
१०७. करुणारस संपूर्णायै नमः । १०८. श्री (शिष्य नामं) द्वादशान्त स्थित श्री प्रकाशाम्बा समेत प्रकाशानन्द नाथाय नमः ।
1.  ஶ்ரீ ப்ரகாஶாம்பா³ ஸமேத ப்ரகாஶாநந்த³நாத² கு³ரு த³ம்பதிப்⁴யோ꞉ நம꞉ 2.   ஶ்ரீ பா⁴ரத்³வாஜ கோ³த்ரோத்³ப⁴வாய நம꞉
3.  ம்ருʼக³ஶீர்ஶா நக்ஷ்த்ரோத்³ப⁴வ ராமஸாமி ஶர்மனஸ்ய ப்ரிய புத்ர ஶ்ரீநிவாஸ ராக⁴வ ஶர்மனே நம꞉ 4.   ஶதபி⁴ஷா நக்ஷத்ரோத்³ப⁴வ ஸுந்த³ராம்பா³ ப்ரிய ஸுந்த³ர நாம புத்ராய நம꞉
5.  ஸாதா⁴ரண நாம ஸம்ʼவத்ஸரே ஆஷாட⁴ மாஸே பூர்வாஷாட⁴ நக்ஷத்ரே மத³ராஸ நக³ரே ஜனனோத்³ப⁴வாய நம꞉ 6.   திருனேல்வேல்லி ஜில்லாந்தே த³க்ஷிணஜம்பூ³வாபி க்³ராம꞉ பூர்வீக தே³ஶோத்³ப⁴வாய நம꞉
7.  ருʼக்³வேத³ பாராயண ப்ரியாய நம꞉ 8.   மாத்ருʼ அபி⁴லஷித ஸர்வ காமன꞉ பூர்த்திதா³ய நம꞉
9.  ஆர்த்⁴ரா நக்ஷத்ரோத்³ப⁴வாய ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ப்ரிய மனோஹராய நம꞉ 10.            அனுராதா⁴ நக்ஷத்ரோத்³ப⁴வாய ஸுப்³ரஹ்மண்ய பா⁴ரதி ஶர்மன꞉ ப்ரிய ஜனகஜனன்யை நம꞉
11.           ஶ்ரீ ஜயது³ர்கா³ பீடா²தி⁴பதி ஶ்ரீ து³ர்கை³ ஸித்³த⁴ த³த்த நவாக்ஷரீ மந்த்ர க்³ருʼஹீதாய நம꞉ 12.            அதிப்ரஸித்³த⁴ கு³ஹானந்த³ மண்ட³லி கு³ருபரம்பர க³த சூடா³மணயே நம꞉
13.           ஸர்வதா⁴ரீ ஸம்வத்ஸரே ஸ்வஜன்மதி³ன பர்வே மோக்ஷமார்க³ காமனார்த²ம்ʼ ஶ்ரீ ப்³ரஹ்ம வித்³யா தீ³க்ஷா க்³ருʼஹீதாய நம꞉ 14.            ஶ்ரீ ஆனந்தா³ம்பா³ ஸமேத ஆனந்தா³நந்த³நாத² பூஜ்ய கு³ரு ப்ரிய ஶிஷ்யாய நம꞉
15.           ஶ்ரீ பூர்ணாம்பா³ ஸமேத பூர்ணநந்த³நாத² பூஜ்ய பரமகு³ரு ப்ரிய ப்ரஶிஷ்யாய நம꞉ 16.            ஶ்ரீ விஶாலாக்ஷ்யம்பா³ ஸமேத ஶ்ரீ சிதா³நந்த³நாத² பரமேஷ்டி² கு³ரு ஸமாதி⁴ ஸ்தி²தே த³ர்ஶனாய நம꞉
17.           ஶ்ரீ சண்டி³காபரமேஶ்வரீ நவாக்ஷரீ மந்த்ர புரஶ்சரண ஸித்³தி⁴தாய நம꞉ 18.            ஶ்ரீ து³ர்கா³ஸப்தஶதி பாட² விஜ்ஞானாய நம꞉
19.           ஸதா³ சண்டீ³சண்டீ³தி வாக்ய பூ⁴ஷிதாய நம꞉ 20.            மந்த்ராத்மக ஸப்தஶதி ஸம்புடித பாராயண ப்ரியாய நம꞉
21.           நிராஹாரௌ யதா²ஹாரௌ இதி வாக்ய பரிபாலித த்ரிவர்ஷே சண்டீ³ ஸாத⁴னா அனுஷ்டா²யினே நம꞉ 22.            வாரணாஸி க்ஷேத்ரே பஞ்சப்ரேதாஸன மத்⁴யே பஞ்சகூடா பஞ்சமீ மந்த்ர ஸித்³தி⁴தாய நம꞉
23.           ஶாகபக்ஷ ஸ்வீக்ருʼத்ய வனது³ர்கா³ம்பா³ மந்த்ர ஜப ஸித்³தி⁴தாய நம꞉ 24.            ஸூர்ய தர்பண ப்ரியாய நம꞉
25.           த³க்ஷிணாசார ஸபர்யா ப்ரியாய நம꞉ 26.            ஸதா³வித்³யா அனுஸம்ʼஹிதாய நம꞉
27.           ஶ்ரீ வித்³யா நித்யானுஷ்டாயாம்ʼ அத்³வைத வாஸனா அர்த² நிபுணாய நம꞉ 28.            மஹாவாக்ய ரத்னாவலீ அந்தர்க³த ஸர்வௌபநிஷத்³ ஸார பண்டி³தாய நம꞉
29.           த³ஶமஹாவித்³யா மந்த்ராணாம்ʼ ஸப்தாஹ புரஶ்சரண க்ரமேண ஸித்³தி⁴தாய நம꞉ 30.            ப்ரிதிதி³ன ஏகாத³ஶ ருத்³ரஜப அனுஷ்டி²தாய நம꞉
31.           ஶ்ரீ மஹாகைலாஶநாத² ப³ஹு வர்ஷ த³ர்ஶிதாய நம꞉ 32.            ஶ்ரீ மஹாகைலாஶ பர்வத ப³ஹு ஸமய பரிக்ரமா ஸாத⁴னா க்ருʼதாய நம꞉
33.           ஶ்ரீ மஹாகைலாஶ க்ஷேத்ரே பஞ்சமுக² ஶிவ த³ர்ஶன அனுப⁴வஸ்தாய நம꞉ 34.            ஶ்ரீ கைலாஶ க்ஷேத்ரே அந்தரபரிக்ரமா ஸாதா⁴னானுஷ்டா²னாய நம꞉
35.           ஶ்ரீ மஹாகைலாஶ க்ஷேத்ரே பஞ்சாவிம்ʼஶதி உத்தர ஶத பஞ்சமுக² ஶிவ மந்த்ர ரஹஸ்ய ஸாத⁴னா க்ருʼத யோகி³னே நம꞉ 36.            ஸதா³ ஸிவோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்தி²தி அனுப⁴வஸ்தாய நம꞉
37.           ஏக மண்ட³ல திதி²நித்யா ஸாத⁴னா க்ருʼதாய நம꞉ 38.            ஸப்தமாத்ருʼ பூஜன ப்ரியாய நம꞉
39.           ப்ரத்யக்ஷ ஷட்சக்ர யோகி³னீ ஸபர்யா க்ருʼதாய நம꞉ 40.            ஸர்வ மந்த்ர தந்த்ராணாம்ʼ அத்³வைத மஹா(அ)ர்தா²னுஸந்தா⁴ன நிபுணாய நம꞉
41.           ஸர்வ தந்த்ரஶாஸ்த்ர பண்டி³தாய நம꞉ 42.            அக்³னிபர்வதே ருத்³ரபாராயண ஸாத⁴காய நம꞉
43.           த்³வாத³ஶ மாஸாயாம்ʼ த்³வாத³ஶ நவராத்ரீ பூஜா விதா⁴ன க்³ரந்தா²க்²க்யாய நம꞉ 44.            ஏக ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ ஸர்வகால்யக்ருʼத ஸபர்யாக்ரம பூஜிதாய நம꞉
45.           காலீதந்த்ரோக்த ரஹஸ்ய காலீ திதி² நித்யா ஆவரண பூஜன ஸாத⁴னஸ்ய ஸந்துஷ்டா²ய நம꞉ 46.            ப்ரதிவர்ஷே வ்யாஸபௌர்ணம்யாம்ʼ ஷட³ன்வய ஶாம்ப⁴வாக்²ய பூஜா அனுஷ்டா²யினே நம꞉
47.           சித³ம்ப³ர ரஹஸ்யக்ரம நவாவரண பூஜன ப்ரியாய நம꞉ 48.            த³ஶமி பூஜா ஸந்துஷ்டா²ய நம꞉
49.           நவது³ர்கா³ நவசண்டீ³ யாக³ க்ருʼதாய நம꞉ 50.            த³மன விதி⁴ பூஜா ஸித்³தி⁴தாய நம꞉
51.           ஸர்வதோப⁴த்³ர மண்ட³ல தே³வதா ப்ரதிஷ்டா²பன பூஜன ப்ரியாய நம꞉ 52.            ஸதா³ அனாஹதே மந்த்ர ஶப்³த³ த்⁴வனி அனுப⁴வஸ்தா²ய நம꞉
53.           ஸர்வ தே³வதா அங்கோ³பாங்க³ப்ரத்யங்க³ தே³வதா ஆவரண பூஜா ப்ரகாஶகாய நம꞉ 54.             ஶ்ரீநக³ர விமர்ஶ உபந்யாஸ பண்டி³தாய நம꞉
55.           ஸர்வ ஹஸ்த லிகி²த மந்த்ர தந்த்ர ஶாஸ்த்ர ப்ரஜ்ஞாய நம꞉ 56.            பரா பஶ்யந்தி மத்⁴யமா வைக²ரீ ரூபாய நம꞉
57.           ப்ரணவார்த² போ³தி⁴த ஆவரணா பூஜன ப்ரியாய நம꞉ 58.            த்³ராவிட³ ஸம்ʼஸ்க்ருʼத பா⁴ஷாணாம்ʼ ஸுந்த³ர லேக²காய நம꞉
59.           ஸங்கீ³த ப்ரியாய நம꞉ 60.            த³ந்தீ வீனா வித்³யுதாய நம꞉
61.           சித்ரபட வர்ணஜாலாக்ரியா மேதா⁴வினே நம꞉ 62.            ரேகா² சித்ர ப்ரியாய நம꞉
63.           தா³ரு க்ஷத³ன விஶேஷ பண்டி³தாய நம꞉ 64.            ஸர்வ பாது³கா க்³ருʼஹீதாய நம꞉
65.           ஸர்வா(அ)லங்கார வேஷிதாய நம꞉ 66.            தத்வமஸ்யாதி³ வாக்யார்த² லக்ஷிதாய நம꞉
67.           க்³ரந்தி²த்ரய விமோக்ஷணாய நம꞉ 68.            அஜபா ப்ரியாய நம꞉
69.           அக²ண்ட³ போ³தா⁴ய நம꞉ 70.            ஆஜானுபா³ஹவே நம꞉
71.           உச்சி²ஷ்டக³ணேஶோபாஸன ப்ரியாய நம꞉ 72.            தத்வார்த² போ³தி⁴தாய நம꞉
73.           ஸுக²ஜீவினே நம꞉ 74.            ஸதா³மந்த்ரார்த² அனுஸந்தா⁴ன மூர்த்தயே நம꞉
75.           ஆத்மவித்³யா போ³த⁴னாசார்யாய நம꞉ 76.            கு³ருசதுஷ்டய பூஜன ப்ரியாய நம꞉
77.           ஆநந்த³நாத² கீர்தன கர்தாய நம꞉ 78.            கு³ருத்ரய அஷ்டோ²த்தர க்ருʼதாய நம꞉
79.           த்³ராவிட³ ஸம்ʼஸ்க்ருʼத பா⁴ஷாணாம்ʼ கவித்வ கலாபூ⁴ஷணாய நம꞉ 80.            த்³ராவிட³ வேத³ கா³னஸ்ய கு³ருபத்னீ ஸந்துஷ்டி²தாய நம꞉
81.           நகு³ரோரதி⁴கம்ʼ ஸ்தோத்ர ப்ரியாய நம꞉ 82.            கு³ப்த ஜ்ஞான விபூ⁴ஷணாய நம꞉
83.           வேத³மந்த்ர பண்டி³தாய நம꞉ 84.            ஸர்வஜனப்ரியாய நம꞉
85.           கு³ருக்ருʼபா க்³ருʼஹ வாஸினே நம꞉ 86.            ஸத்ஸங்க³ ப்ரியாய நம꞉
87.           நித்யஶ்ரீசக்ராராத⁴ன ப்ரியாய நம꞉ 88.            பரமேஷ்டீ² கு³ருபுத்ரீ த³ர்ஶிதாய நம꞉
89.           பரமகு³ருபத்னி ஹஸ்தாத் க்ஷீர ப்ரஸாத³ க்³ருʼஹீதாய நம꞉ 90.            ஸ்வகு³ரு த³த்த ஸர்வ மந்த்ர தந்த்ர யந்த்ர க்³ருʼஹீதாய நம꞉
91.           ஸர்வ ஶக்தி பீட² த³ர்ஶிதாய நம꞉ 92.            குலதே³வதா ஶ்ரீ வீரப⁴த்³ர ஸாத⁴னா ப்ரியாய நம꞉
93.           ப³ஹுவார பூ⁴ப்ரத³க்ஷிண ஸாத⁴னாதி⁴ஷ்டா²ய நம꞉ 94.            ஸர்வதீர்த² த³ர்ஶனாய நம꞉
95.           அத்³வைத ஜ்ஞான பண்டி³தாய நம꞉ 96.            அஷ்டோத்தர ஶத பூர்ணானந்த³லஹரீ க்³ரந்த² ப்ரகாஶகாய நம꞉
97.           ஸர்வ ப்³ரஹ்மவித்³யா புஸ்தக ப்ரகாஶ காரணேஶ்வராய நம꞉ 98.            ஶிஷ்ய ஹ்ருʼத³யாரவிந்த³வாஸினே நம꞉
99.           கோடிராமஜப ஸாத⁴னா ஸித்³தி⁴தாயை ப்ரகாஶாம்பா³ கு³ருபத்னை நம꞉ 100.         உச்சி²ஷ்ட²க³ணேஶ மந்த்ர ஸித்³தி⁴தாயை கு³ருபத்னை நம꞉
101.        கு³ருவாக்யா பரிபாலன ப்ரியாயை ப்ரகாஶாம்பா³யை நம꞉ 102.         ஶ்ரீ வாஞ்சா² கல்பலதா ஸூக்த பாராயண ஸித்³தி⁴தாயை நம꞉
103.        ஸுப்³ரஹ்மண்ய த்ரிஶதி ஸாத⁴னா க்ரியாயை நம꞉ 104.         பஞ்சத³ஶாக்ஷரி ஸம்புடித லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஜப ஸித்³தி⁴தாயை நம꞉
105.        ஸதா³ ஸுப்ரஸன்ன தே³ஹ பரிச்சே²த³ க்ரியாகார்ய ஸித்³தி⁴தாயை நம꞉ 106.         நித்ய ஸபர்யா பூஜன ப்ரியாயை நம꞉
107.        கருணாரஸ ஸம்பூர்ணாயை நம꞉ 108.         ஶ்ரீ (ஶிஷ்ய நாமம்ʼ) த்³வாத³ஶாந்த ஸ்தி²த ஶ்ரீ ப்ரகாஶாம்பா³ ஸமேத ப்ரகாஶானந்த³ நாதா²ய நம꞉
1. shrI prakAshAmbA sameta prakAshAnandanAtha guru dampatibhyoH namaH . 2. shrI bhAradvAja gotrodbhavAya namaH . 3. mR^igashIrshA nakShtrodbhava rAmasAmi sharmanasya priya putra shrInivAsa rAghava sharmane namaH . 4. shatabhiShA nakShatrodbhava sundarAmbA priya sundara nAma putrAya namaH . 5. sAdhAraNa nAma saMvatsare AShADha mAse pUrvAShADha nakShatre madarAsa nagare jananodbhavAya namaH . 6. tirunelvelli jillAnte dakShiNajambUvApi grAmaH pUrvIka deshodbhavAya namaH 7. R^igveda pArAyaNa priyAya namaH . 8. mAtR^i abhilaShita sarva kAmanaH pUrttidAya namaH 9. ArdhrA nakShatrodbhavAya shrI gAyatrI priya manoharAya namaH . 10. anurAdhA nakShatrodbhavAya subrahmaNya bhArati sharmanaH priya janakajananyai namaH . 11. shrI jayadurgA pIThAdhipati shrI durgai siddha datta navAkSharI mantra gR^ihItAya namaH . 12. atiprasiddha guhAnanda maNDali guruparampara gata chUDAmaNaye namaH . 13. sarvadhArI samvatsare svajanmadina parve mokShamArga kAmanArthaM shrI brahma vidyA dIkShA gR^ihItAya namaH . 14. shrI AnandAmbA sameta AnandAnandanAtha pUjya guru priya shiShyAya namaH . 15. shrI pUrNAmbA sameta pUrNanandanAtha pUjya paramaguru priya prashiShyAya namaH . 16. shrI vishAlAkShyambA sameta shrI chidAnandanAtha parameShThi guru samAdhi sthite darshanAya namaH . 17. shrI chaNDikAparameshvarI navAkSharI mantra purashcharaNa siddhitAya namaH . 18. 18. shrI durgAsaptashati pATha vij~nAnAya namaH . 19. sadA chaNDIchaNDIti vAkya bhUShitAya namaH . 20. mantrAtmaka saptashati sampuTita pArAyaNa priyAya namaH . 21. nirAhArau yathAhArau iti vAkya paripAlita trivarShe chaNDI sAdhanA anuShThAyine namaH . 22. vAraNAsi kShetre pa~nchapretAsana madhye pa~nchakUTA pa~nchamI mantra siddhitAya namaH . 23. shAkapakSha svIkR^itya vanadurgAmbA mantra japa siddhitAya namaH . 24. 24. sUrya tarpaNa priyAya namaH . 25. dakShiNAchAra saparyA priyAya namaH . 26. 26. sadAvidyA anusaMhitAya namaH . 27. shrI vidyA nityAnuShTAyAM advaita vAsanA artha nipuNAya namaH . 28. 28. mahAvAkya ratnAvalI antargata sarvaupaniShad sAra paNDitAya namaH . 29. dashamahAvidyA mantrANAM saptAha purashcharaNa krameNa siddhitAya namaH . 30. 30. pritidina ekAdasha rudrajapa anuShThitAya namaH . 31. shrI mahAkailAshanAtha bahu varSha darshitAya namaH . 32. 32. shrI mahAkailAsha parvata bahu samaya parikramA sAdhanA kR^itAya namaH . 33. shrI mahAkailAsha kShetre pa~nchamukha shiva darshana anubhavastAya namaH . 34. shrI kailAsha kShetre antaraparikramA sAdhAnAnuShThAnAya namaH . 35. shrI mahAkailAsha kShetre pa~nchAviMshati uttara shata pa~nchamukha shiva mantra rahasya sAdhanA kR^ita yogine namaH . 36. sadA sivo.ahaM sthiti anubhavastAya namaH . 37. eka maNDala tithinityA sAdhanA kR^itAya namaH . 38. saptamAtR^i pUjana priyAya namaH . 39. pratyakSha ShaTchakra yoginI saparyA kR^itAya namaH . 40. sarva mantra tantrANAM advaita mahA.arthAnusandhAna nipuNAya namaH . 41. sarva tantrashAstra paNDitAya namaH . 42. agniparvate rudrapArAyaNa sAdhakAya namaH . 43. dvAdasha mAsAyAM dvAdasha navarAtrI pUjA vidhAna granthAkhkyAya namaH . 44. eka saMvatsaraM sarvakAlyakR^ita saparyAkrama pUjitAya namaH . 45. kAlItantrokta rahasya kAlI tithi nityA AvaraNa pUjana sAdhanasya santuShThAya namaH . 46. prativarShe vyAsapaurNamyAM ShaDanvaya shAmbhavAkhya pUjA anuShThAyine namaH 47. chidambara rahasyakrama navAvaraNa pUjana priyAya namaH . 48. dashami pUjA santuShThAya namaH 49. navadurgA navachaNDI yAga kR^itAya namaH . 50. damana vidhi pUjA siddhitAya namaH . 51. sarvatobhadra maNDala devatA pratiShThApana pUjana priyAya namaH . 52. sadA anAhate mantra shabda dhvani anubhavasthAya namaH . 53. sarva devatA a~NgopA~Ngapratya~Nga devatA AvaraNa pUjA prakAshakAya namaH . 54. shrInagara vimarsha upanyAsa paNDitAya namaH . 55. sarva hasta likhita mantra tantra shAstra praj~nAya namaH . 56. parA pashyanti madhyamA vaikharI rUpAya namaH . 57. praNavArtha bodhita AvaraNA pUjana priyAya namaH . 58. drAviDa saMskR^ita bhAShANAM sundara lekhakAya namaH . 59. sa~NgIta priyAya namaH . 60. dantI vInA vidyutAya namaH . 61. chitrapaTa varNajAlAkriyA medhAvine namaH 62. rekhA chitra priyAya namaH . 63. dAru kShadana visheSha paNDitAya namaH . 64. sarva pAdukA gR^ihItAya namaH . 65. sarvA.ala~NkAra veShitAya namaH . 66. tatvamasyAdi vAkyArtha lakShitAya namaH . 67. granthitraya vimokShaNAya namaH . 68. ajapA priyAya namaH . 69. akhaNDa bodhAya namaH . 70. AjAnubAhave namaH . 71. uchChiShTagaNeshopAsana priyAya namaH . 72. tatvArtha bodhitAya namaH . 73. sukhajIvine namaH . 74. sadAmantrArtha anusandhAna mUrttaye namaH . 75. AtmavidyA bodhanAchAryAya namaH . 76. guruchatuShTaya pUjana priyAya namaH . 77. AnandanAtha kIrtana kartAya namaH . 78. gurutraya aShThottara kR^itAya namaH . 79. drAviDa saMskR^ita bhAShANAM kavitva kalAbhUShaNAya namaH . 80. drAviDa veda gAnasya gurupatnI santuShThitAya namaH . 81. naguroradhikaM stotra priyAya namaH . 82. gupta j~nAna vibhUShaNAya namaH . 83. vedamantra paNDitAya namaH . 84. sarvajanapriyAya namaH . 85. gurukR^ipA gR^iha vAsine namaH . 86. satsa~Nga priyAya namaH . 87. nityashrIchakrArAdhana priyAya namaH . 88. parameShThI guruputrI darshitAya namaH . 89. paramagurupatni hastAt kShIra prasAda gR^ihItAya namaH . 90. svaguru datta sarva mantra tantra yantra gR^ihItAya namaH . 91. sarva shakti pITha darshitAya namaH . 92. kuladevatA shrI vIrabhadra sAdhanA priyAya namaH . 93. bahuvAra bhUpradakShiNa sAdhanAdhiShThAya namaH . 94. sarvatIrtha darshanAya namaH . 95. advaita j~nAna paNDitAya namaH . 96. aShTottara shata pUrNAnandalaharI grantha prakAshakAya namaH . 97. sarva brahmavidyA pustaka prakAsha kAraNeshvarAya namaH . 98. shiShya hR^idayAravindavAsine namaH . 99. koTirAmajapa sAdhanA siddhitAyai prakAshAmbA gurupatnai namaH . 100. uchChiShThagaNesha mantra siddhitAyai gurupatnai namaH . 101. guruvAkyA paripAlana priyAyai prakAshAmbAyai namaH . 102. shrI vA~nChA kalpalatA sUkta pArAyaNa siddhitAyai namaH 103. subrahmaNya trishati sAdhanA kriyAyai namaH . 104. pa~nchadashAkShari saMpuTita lalitA sahasranAma japa siddhitAyai namaH . 105. sadA suprasanna deha parichCheda kriyAkArya siddhitAyai namaH . 106. nitya saparyA pUjana priyAyai namaH . 107. karuNArasa saMpUrNAyai namaH . 108. shrI (shiShya nAmaM) dvAdashAnta sthita shrI prakAshAmbA sameta prakAshAnanda nAthAya namaH .